Home Gaelforce in het land Agenda Gaelforce Top 10 Kamperen in Ierland Nieuwe cd's & dvd's Ierse artikelen
 
 
Producten
Dvd"s (18)
Groepen A (22)
Groepen B (42)
Groepen C (93)
Groepen D (33)
Groepen E - F - G (27)
Groepen H - K (16)
Groepen L (19)
Groepen M - N (31)
Groepen O - P (38)
Groepen R (27)
Groepen S (33)
Groepen T - Z (34)
Dames vocaal A - C (40)
Dames vocaal D - L (38)
Dames vocaal M (41)
Dames vocaal N - O (30)
Dames Vocaal P - Z (48)
Dames Verzamel (7)
Heren vocaal A - B (21)
Heren vocaal C - D (32)
Heren vocaal E - J (37)
Heren vocaal K - L (26)
Heren vocaal M (55)
Heren vocaal N - R (34)
Heren vocaal S - Z (22)
Accordeon A - E (36)
Accordeon F - M (32)
Accordeon N - Z (25)
Banjo (16)
Bodhran (5)
Bouzouki (7)
Concertina (24)
Fiddle A - C (60)
Fiddle D - G (35)
Fiddle H - L (44)
Fiddle M - Z (62)
Flute - Whistle's A - L (32)
Flute - Whistle's M (19)
Flute - Whistle's N - Z (30)
Guitar (17)
Harmonica (7)
Harp (29)
Uilleann pipes
Instructie cd's en dvd's
Diverse - Instrumenten
Verzamel cd's
Ierse Dans
Ierse Country
Ierse/Schotse Folkrock (Heavy)
Schotland - Pipes & Drums
Engelse Folk
Boeken
Extra
Gaelforce in het land
Agenda
Gaelforce Top 10
Kamperen in Ierland
Nieuwe cd's & dvd's
Ierse artikelen

Winkelwagen  
Aantal Product
Zoek:
  

  Info  
   

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Gaelforce.nl

Toepasselijkheid
-Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gaelforce.nl zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
-Het accepteren van een aanbieding en/of bestelling betekend dat U deze voorwaarden accepteerd.

Aanbiedingen en Overeenkomsten
- Alle aanbiedingen van Gaelforce.nl zijn vrijblijvend en wij houden ons het recht voor om prijzen te wijzigen.
- Een overeenkomst komt tot stand nadat wij Uw bestelling hebben geaccepteerd. Gaelforce is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gaelforce.nl dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van Uw bestelling.

Prijzen en Betalingen
- De vermelde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
- De gehele betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden tenzij door Gaelforce anders vermeld.
- Betalingen geschieden op wijze zoals in het bestelproces is aangegeven. De betaling is pas rond wanneer het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Gaelforce.nl
- Indien U met enige betaling in gebreke bent, is Gaelforce.nl gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden.
-Indien Gaelforce.nl de prijzen verhoogt in de periode tussen bestelling en levering, krijgt U het artikel voor de prijs zoals deze vermeld stond bij bestelling. Enige uitzondering is de wanneer de prijzen stijgen door een wettelijke BTW verhoging.

Levering
- Levering door Gaelforce.nl vindt plaats binnen zeven werkdagen nadat Uw betaling bij Gaelforce op de rekening is bijgeschreven. Wanneer een artikel niet voorradig is wordt dit binnen zeven dagen na bestelling via een E-mail aan U kenbaar gemaakt en wordt Uw betalingsplicht opgeschort totdat dit artikel bij ons op voorraad is.
- Levering vindt plaats op het moment dat het product door U of namens U in ontvangst wordt genomen.

Eigendomsvoorbehoud
- De Eigendom van geleverde producten gaat pas over, wanneer U alle verplichtingen zoals beschreven in deze voorwaarden heeft voldaan. Het risico van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten bij U worden afgeleverd.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
- U dient alle Intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Gaelforce.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
- Gaelforce.nl garandeert niet dat de aan U geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Reclames en aansprakelijkheid.
- U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient U uiterlijk binnen twee weken schriftelijk aan Gaelforce.nl te melden.
- Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gaelforce de keuze deze producten te vervangen voor een nieuwe ofwel de factuurprijs inclusief verzending aan U te restitueren, in beide gevallen nadat het product aan ons is geretourneerd.
- Indien U een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft U het recht om het product binnen 7 werkdagen na aflevering te retourneren aan Gaelforce.nl, en de overeenkomst te ontbinden. Dit is alleen mogelijk wanneer de producten en verpakkingen onbeschadigd zijn en evt. zegels niet verbroken zijn. De kosten van retour zending komen voor U eigen rekening.
- Gaelforce is bevoegd om bij de uitvoering van Uw bestellingen gebruik te maken van derden.
- Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gaelforce in het land Algemene voorwaarden Agenda Privacy Gaelforce Top 10 Kamperen in Ierland Nieuwe cd's & dvd's Ierse artikelen